Pozvánka na shromáždění SVJ

Výbor Společenství domu čp. 1404, 1405 a 1406 J. Jabůrkové, Otrokovice

s v o l á v á
shromáždění společenství vlastníků jednotek v domě,
která se bude konat dne 31. května 2017 v 18:00 hodin,
v jídelně městské polikliniky Otrokovice.

Program shromáždění:
1. Zahájení, seznámení s programem.
2. Hospodaření SVJ za rok 2016.
3. Představení výše záloh a vyúčtování pro rok 2017.
4. Přístup k ekonomickým a evidenčním informacím on-line prostřednictvím informačního portálu Integri G5i.
5. Úklid společných prostor domu.
6. Ostatní.
7. Diskuze, usnesení a závěr shromáždění.